Från 14 år

Den moderna dansens utveckling började tidigt på 1900-talet och utvecklas fortfarande. I modern och nutida dans blandas teknik och golvarbete med improvisation och längre dansfraser.

Vi jobbar på att hitta olika dynamik, finna flöde i rörelsen och utmana oss själva med aspekter som rum, tid och energi. För att öka vår kroppsmedvetenhet innehåller klassen även moment av kontaktimprovisation och avspänningsövningar.

Vi dansar till allt från klassisk och nutida musik till electronica.

 

                             Välkommen med din anmälan!