Från 14år

Experimental Movement står främst för frihet i dansen.

Det finns inga gränser då det kommer till dans och ingenting är rätt eller fel, dans är som människor - individuellt. På denna klass vill vi framhäva varje enskild individ! Genom uppvärmning, övningar, koreografier, olika musiktyper m.m. kommer du att guidas och få verktyg för att öppna ditt sinne för olika sätt att utforska dans, improvisation och koreografi.

Denna kurs är oberoende av ”dansstilar”, vilket innebär att dansare på fortsättnings nivå, oavsett bakgrund kan komma och lära sig, inspireras och inspirera andra på denna unika klass. 

Att hitta sin inre dansare, sin egen unika stil och sitt särskilda särdrag är A och O för att kunna finna rätt väg vidare sedan.Släpp alla begränsningar inom dans, inget är rätt eller fel - kom och bryt dig ur lådan och våga prova nya saker!