FORTSÄTTNINGSNIVÅ

Denna klass kräver att eleverna dansat på en fortsättningsnivå tidigare. I klassen Lyrical jazz får du lära dig att kombinera baletteknik med frihet och uttrycksfullhet tillsammans med grunderna i jazz och moderndans. Fokus ligger på känsla, teknik och inlevelseförmåga. Musiken och uttrycket är mycket starkt och känslofyllt inte sällan med stora rörelser. Eleverna får jobba med tid, rum och framförallt känsla.

 

Lyrical jazz är berättande, dynamisk och fukuserad till att följa musiken och känslan genom rörelse. Eleverna får verkligen jobba med vad dans kan leverera och vi tar endast fortsättningselever till dessa klasser.

Musiken är ofta nutida och kan variera från stämningsfulla ballader till rytmiska musikstycken. Varje klass har en grundläggande uppvärmning och avslutas med en genomgående stretch.

Om du vill utmana dig själv som dansare och utvecklas på nästa plan är det Lyrical jazz du ska dansa!