Anmälan

Anmälan för Vårterminen 2021, start vecka 5

Fyll i målsmans namn och mail om du är under 18 år så vi ställer fakturan rätt.

 KÖPVILLKOR

För att anmäla dig, vill vi att du har läst anmälningsvillkoren.

OBS!
Detta är en bindande anmälan.
Avanmälan måste göras senast 20 september, en vecka efter klassstart därefter är du betalningsskyldig för hela terminen.

 

Anmälan

Anmälan till klass kan ske via vår hemsida, muntligen, via brev eller e-post. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i distans- och hemförsäljningslagen. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Om du anmäler dig till en klass och börjar mitt i terminen betalar du full terminsavgift.

Start och Tidpunkt

Tidpunkt för kursstart är angivna på Showakademiens hemsida. Innan kursstart skickas en faktura via mail som bokningsbekräftelse. Fakturan innehåller även uppgifter om startdatum, tid samt vilken kurs eleven antagits till.

Under 18 år

Elever under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att skriva in sig som elev i en av våra klasser. Genom att godkänna köpvillkoren och att genomföra sin bokning intygar eleven målsmans tillstånd.

Betalning

Kursavgift för respektive kurs finns angivet på Showakademiens hemsida angivet "priser". Faktura med 30 dagars betalningsvillkor skickas via mail före kursstart. Betalning ska ske till angivet BG enligt faktura.

Avbokning

Innan kursstart är avbokning kostnadsfri.

Studieförbunden och konsumentombudsmannen har en överenskommelse som reglerar betalningsskyldighet, rätt till återbud mm. På Showakademien följer vi de reglerna, vilket innebär att om du har anmält dig till en kurs är du betalningsskyldig hela avgiften om avanmälan inte görs senast en vecka efter kursens start.

Avanmälan ska göras skriftligen, till info@showakademien.com inom 7 dagar från första kurstillfälle.

Kursavbrott

Om eleven avbryter en kurs på grund av ett varaktigt kursdeltagande, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats. Vi återbetalar återstående pengar fr.o.m det datum intyg lämnas in. Showakademien tar ut en administrationsavgift på 180 kr.

Inställda klasser

Showakademien förbehåller sig rätten att kunna ställa in 1 klasstillfälle/ kurs varje termin utan att sätta in vikarie. Skulle fler klasstillfällen ställas in kommer ersättningsklasser att erbjudas.

Övrigt

Showakademien förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

OBS! Lämna inga värdesaker i omklädningsrummen. Du ansvarar själv för dina tillhörigheter.Om Showakademien

Vårt klassutbud

Möhippa & Svensexa